Reklamné plochy na mantineloch zimného štadióna, cenník

1 diel mantinela
v 200 cm x š 97 cm

120,- € s DPH
1 mesiac/1 diel

 

 

Podmienky:

  • náklady na výrobu a montáž reklamy a odstránenie po ukončení doby nájmu znáša objednávateľ
  • nájom uhradený vopred