Rozpis tréningov na sezónu 2020/2021

Tu si môžete pozrieť tiež rozpis ľadovej plochy na sezónu 2020/2021

 

Prípravné hokejové zápasy v Púchove – bez účasti verejnosti – do odvolania

V rámci opatrení (na predchádzanie šírenia sa COVID-19) pristupujeme pri organizácii športovej činnosti v ľadovom hokeji  k rozhodnutiu: prípravné hokejové zápasy v Púchove na ľadovej ploche sa odohrajú bez účasti verejnosti. Do objektu zimného štadióna majú prístup len hokejové družstvá a ich organizačné tímy, ktoré v daný čas a deň majú dohodnutý prípravný hokejový zápas.

 

Rozhodnutie sa môže zmeniť podľa vývoja situácie a odporúčaní zo strany SZĽH a RÚVZ.

 

Za porozumenie ďakujeme

 

Poplatky hráčov športových klubov MŠK Púchov

Príspevok na športovú činnosť vyberá MŠK Púchov vo svojich športových kluboch ako formu účastníckych poplatkov, ktoré vznikajú v súvislosti so športovou činnosťou hráča a sú nákladmi klubu na výchovu hráča.

 

Výška poplatkov je určená pre jednotlivé družstvá na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Na sezónu 2020/2021 (teda od 01.07.2020 do 30.06.2021) je ročná výška poplatkov vo výške 180,- eur. Platby sa môžu realizovať v 4 splátkach. Rozhodnutia o výške poplatkov pre jednotlivé športové kluby a jednotlivé športové družstvá budú zverejnené čoskoro.

 

Za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 bude hráčom športových klubov poskytnutá 100% zľava z poplatkov. Úhrady, ktoré boli už realizované od rodičov hráčov vopred na obdobie  01.04. do 30.06.2020, budú presunuté na obdobie od 01.07.2020.