Rozpis tréningov na sezónu 2020/2021

Tu si môžete pozrieť tiež rozpis ľadovej plochy na sezónu 2021/2022

 

Poplatky hráčov športových klubov MŠK Púchov

Príspevok na športovú činnosť vyberá MŠK Púchov vo svojich športových kluboch ako formu účastníckych poplatkov, ktoré vznikajú v súvislosti so športovou činnosťou hráča a sú nákladmi klubu na výchovu hráča.

 

Výška poplatkov je určená pre jednotlivé družstvá na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Na sezónu 2020/2021 (teda od 01.07.2020 do 30.06.2021) je ročná výška poplatkov vo výške 180,- eur. Platby sa môžu realizovať v 4 splátkach. Rozhodnutia o výške poplatkov pre jednotlivé športové kluby a jednotlivé športové družstvá budú zverejnené čoskoro.

 

Za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 bude hráčom športových klubov poskytnutá 100% zľava z poplatkov. Úhrady, ktoré boli už realizované od rodičov hráčov vopred na obdobie  01.04. do 30.06.2020, budú presunuté na obdobie od 01.07.2020.

 

Sezóna 2021/2022

Výška poplatkov na sezónu 2021/2022 (sezóna od 01.07.2021 do 30.06.2022) by sa nemala meniť. Rozhodnutie o výške poplatkov ako i o výške poskytnutej zľavy za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 zverejníme po obdržaní schváleného rozhodnutia, ktoré prerokujú a schvália riadiaci a kontrolný orgán spoločnosti.

 

 

Objednávky ľadovej plochy u p. Miroslava Nemčeka na tel.: 0905 528 398