Zimný štadión v Púchove, cenník

Cenník je platný od 15. 6. 2022

 

 

 

Verejné korčuľovanie korčuľujúca osoba 1,50 €
nekorčuľujúci doprovod 0,50 €
deti do 6 rokov zdarma
ZŤP, deti 6 - 15 r. 0,50 €
Vstupné na zápas mužov 1 osoba (dospelý) 3,00 €
ženy a dôchodcovia 1,00 €
Brúsenie korčúľ 1 pár korčúľ 2,50 €

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ mimo hodín verejného korčuľovania na základe objednávky a úhrady vopred

organizované skupiny (vrátane  vstupu do 1 šatne) 1 hodina 160,00 €
1 šatňa naviac 1 hodina 18,00 €
Prenájom časomiery 1 hodina na objednávku
Zápas

ľadová plocha + 2 šatne

za každú začatú hodinu

na objednávku

Turnaj/

prípr. zápas

ľadová plocha + 2 šatne

za každú  začatú  hodinu

na objednávku