Zimný štadión v Púchove - cenník

Cenník je platný od 1.1.2023.

 

 

Ceny sú vrátane DPH

Verejné korčuľovanie korčuľujúca osoba - vstupné 3,00 €
nekorčuľujúci doprovod - vstupné 2,00 €
ZŤP, deti 6 - 15 r. 1,50 €
deti do 6 rokov zdarma
Vstupné na zápas mužov 1 osoba (dospelý) 3,00 €
1 osoba (ženy a dôchodcovia) 1,00 €
ZŤP, deti do 15 r. zdarma
Brúsenie korčúľ 1 pár korčúľ 3,50 €

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ mimo hodín verejného korčuľovania na základe objednávky a úhrady vopred

organizované skupiny (vrátane  vstupu do 1 šatne) 1 hodina 160,00 €
1 šatňa naviac 1 hodina 18,00 €
Prenájom časomiery 1 hodina na objednávku
Zápas

ľadová plocha + 2 šatne

za každú začatú hodinu

na objednávku

Turnaj/

prípr. zápas

ľadová plocha + 2 šatne

za každú  začatú  hodinu

na objednávku