Hokejisti MŠK Púchov muži v novej sezóne budú pokračovať v 2.slovenskej hokejovej lige

MŠK Púchov rovnako i mesto Púchov si veľmi vysoko cenia dosiahnuté víťazstvo MUŽOV-A  MŠK Púchov v rámci 2. hokejovej ligy v tohtoročnej sezóne. Triumf našich hokejistov sme všetci oslávili a našim hokejistom ako aj celému organizačnému tímu a fanúšikom sme vyjadrili uznanie a poďakovanie. Spoločne na viacerých stretnutiach s hráčmi ale i manažérmi klubu sme si prešli ďalšie možnosti fungovania klubu, a to hlavne z pohľadu množstva podmienok stanovených SZĽH , ktoré sú spojené s možným postupom do vyššej ligy ako aj s pôsobením súčasných hráčov i vedenia klubu.

 

Požiadavky na kvalitu hráčov v 1 SHL a ich tréningové zaťaženie je vo vyššej miere, čo by zásadne ovplyvnilo štruktúru hráčov. Hráči, ktorí nám vyhrali finále v 2. lige, by buď z pracovných dôvodov, alebo i výkonnostných,  nemohli hrať 1 SHL . Na ľad by sa teda dostalo množstvo iných (aj cudzích, nie domácich) hráčov, platených za hokejovú činnosť v inej vyššej miere ako to bolo doposiaľ.

 

Vedenie hokejového klubu bolo oboznámené s licenčnými podmienkami SZĽH pre 1 SHL, zmluvnými podmienkami finančných príspevkov zo strany SZĽH, ktoré nemožno použiť na platy (odmeny) pre hráčov a teda bolo potrebné písomne získať ďalšie zdroje, ktoré by kryli zvýšené výdavky súťaže najmä na pokrytie nákladov na nových hráčov a celkové zabezpečenie nákladov danej súťaže. V rámci prieskumu trhu sa zisťoval i počet voľných hráčov v rámci regiónu a ich finančné potreby. Rozhodnutiam predchádzali prieskumy v rámci chodu klubov pôsobiacich s družstvom mužov v 1 SHL, rovnako rokovania na úrovni hráčov a potencionálnych reklamných partnerov, bez ktorých sa daná liga nedá realizovať.

Mesto Púchov, nakoľko už teraz financuje športoviská a športové kluby v nemalom rozsahu, bolo naklonené k podpore najmä formou zabezpečenia zvýšených nákladov na športovisko, nakoľko prevádzka a údržba zimného štadióna a jej technického vybavenia je každoročne veľmi nákladná. Pripravuje sa realizácia maximalizácie skladovacích kapacít, výstavba strelnice v spolupráci s občianskym združením, pravidelne sa postupne revitalizujú jednotlivé šatne, opravy a výmena elektroinštalácie v priestoroch zimného štadióna. Rieši sa aj potreba novej rolby pre budúce sezóny.

 

Vzhľadom na všetky získané informácie a reálne zabezpečenie finančného krytia všetkých týchto nákladov,  vedenie hokejového klubu spolu s hráčmi, s MŠK Púchov a mestom Púchov dospeli k spoločnému rozhodnutiu neuchádzať sa o získanie licencie pre mužov v rámci 1 SHL.

 

Pevne veríme, že široká športová obec, najmä hokejová, pochopí vážnosť rozhodnutia, že bez reálnej podpory a krytia, nechceme vystaviť a ohroziť športový klub k prežívaniu alebo zadlžovaniu. Mesto Púchov nemôže v zmysle platnej legislatívy v plnom rozsahu financovať hokejistov a ich platy v 1 SHL , pričom v rámci schválenej koncepcie športu musí zabezpečiť podporu športu najmä pre deti a mládež.   Našim cieľom je, aj napriek nepriaznivému financovaniu mesta zo strany štátu, zabezpečiť bezproblémovú infraštruktúru (prevádzku zimného štadióna), tak aby sa všetci hokejisti v meste mohli naďalej bezproblémovo venovať tomuto športu aj v ďalšej sezóne, pokračovať vo vychove mladých hokejistov a dať priestor predovšetkým  domácim hráčom klubu z okruhu našej mládeže.

 

Hokejistom prajeme veľa úspechov v ďalšej sezóne a veríme, že podpora fanúšikov bude naďalej silná, tak aby naši hráči cítili, že sme s nimi a že sme na nich hrdí.  

 

MŠK Púchov s.r.o.